Zwroty i reklamacje

Zwroty

 

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia przedmiotu do Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu – AOS Studio Anna Olter-Smolnicka, ul. Potokowa 64/5, 35-104 Rzeszów
  3. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi skontaktować się ze Sklepem, wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@makatkapolka.pl informując o fakcie odstąpienia. Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (starannie zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem (formularzem) o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności odbywa się na podane w formularzu zwrotu konto bankowe. Czas oczekiwania na zwrot należności wynosi 14 dni roboczych.
  4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego całkowitych kosztów przesyłki.

 

Reklamacje

 

  1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
  2. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu wskazując na ingerencję osób trzecich, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjny sporządzonego przez Klienta i kuriera.
  3. Reklamacje należy składać na adres mailowy Usługodawcy: sklep@makatkapolka.pl.

Formularz reklamacji powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl